Machaire Gathlán

Bhí ainm ag na daoine do achan pháirt do cheanntar Mhachaire Gathlán. Seo
liosta a bhí ag Johnny Sheáin, a chuir suim mhór ‘n ainmneacha agus log
ainmneacha an cheanntair, go leor acu ar an ghailf chúrsa.

An Bhinn Bhuí Mhór agus Beag

An Screagach Bhreach

An Lag Ghlas

An Cuife

Lag an Teampaill

An Poll Beag

An tInseán Mór

Mullach a Droma

An Pollán

An Drain Mor

Na hArdáin

An Trian Thoir

Bun a Ghaoth

Oileán na Marbh

An Trian Thiar

Cladach a’ Dulamáin

Poll na bPantaí

An Trian Lár

Cois a Ghaoth

Páirc na hAitinne

An Imlín

Cul a Droma

Páirc Bhriainí

An Caiseal

Clochar a tSagairt

Poll na hAltóra

An Stolaire

Clochar Bhrianiní

Poll a Choinín Duibh

An Gob Dubh

Cloch a Churraigh

Port a Mhadaidh Bháin

An tArd Maol

Droim na hÁtha

Tóin a Bhaile

An Mullach

Gaoth an Choigil

Taobh a Droma

An Tulaigh

Lag a Stuifín

An Mhainnír

Lag na Muirínigh

Trom Luí

Ropaire

Dreolín

Ciseán

Giolla

Uisce Faoí Thalamh

Fo-Bhuille

Bata Mór

Fionnra

Brat

Fóir

Ceathróidí

Ceathraídí

Feirín

Sceilp

Bánóg

Buntáiste

Mí-Adh

Poll

Fear ‘A Tí / Bean ‘A Tí

Iarann

Do Mhuch Mé É

As Baile

Pár

Curadóir

Garbhán

Lúb As Lár

Meán An Chúrsa

Peig

An Tí

Cnag-Bhuille

Sluasad

Do Chur

Machaire Na Gathlan
Gaoth Dobhair
Co Dhún na nGall

Bunaithe 1923